Tel.: +420 733 575 277
E-mail: office@arrivals.cz
Domluvit schůzku
X

Slovníček

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z

Ad Fatigue

Únava z reklamy. Když je reklama zobrazována delší dobu stále stejnému publiku, může nastat jev, že jej reklama “omrzí”. To v praxi znamená, že začnou reklamu ignorovat, či dokonce blokovat.…

Adform

Nejrozšířenější systém pro RTB reklamu. Používá se však především pro větší kampaně. Umožňuje “postranní” interaktivní bannerovou reklamu na webech typu iDnes.cz. O reklamu se soutěží formou aukcí.

Affilate Marketing

Marketing založený na provizích z přivedených zákazníků. Affilate marketér dá svým affilate partnerům určitý identifikátor (obvykle se používá referral v URL adrese, nebo slevový kód), podle kterého určuje počet získaných…

Agilní vývoj

Způsob vývoje, kdy se dodavatel snaží klientovi doručit co nejlepší produkt, kvůli čemuž po dohodě s klientem průběžně upravuje zadání projektu. Oproti vodopádovému vývoji zde není pevně dané zadání, ale…

Ahrefs

Nástroj, který používáme pro analýzu webů z SEO hlediska. Umí nám dát cenné informace o nejsilnějších podstranách webu, tzv. přerušených odkazech (stránky indexované vyhledávači, které byly smazány), profilu zpětných odkazů…

AMP

Accelerated Mobile Pages. Speciální technologie vývoje, kdy je na zobrazována speciální verze zdrojového kódu webu pro mobilní telefony. Umožňuje opravdu rychlé načítání na mobilech, ale je poměrně náročná na vývoj…

Anonymizace

Technika používaná v souvislosti s ochranou osobních údajů. Forma zpracování dat, při které jsou data upravena a kumulována, aby nebylo identifikovatelné chování konkrétního člověka.

API

Application Programming Interface. Rozhraní pro integraci 2 rozdílných aplikací. Jeden web generuje určité informace, které druhý web zpracovává. Příklad: integrace externí platební brány do e-shopu.

ASP/APSX

Technologie Microsoftu pro vývoj dynamických webových stránek (stránek, jejíž obsah lze alespoň částečně editovat přes administrační rozhraní). V České republice nepříliš hojně využívaná.

Atribuce + asistovaná konverze

Atribuce – podíl daného reklamního kanálu na uskutečnění konverze. Častokrát nemá konverzi na svědomí jen 1 kanál. Zákazník je například poprvé zasažen reklamou na Facebooku, ale konverzi dokončí teprve po…

B2B

Business to Business. Typ obchodního modelu, kdy firmy prodávají své produkty/služby jiným firmám. Při B2B marketingovém modelu má firma obvykle méně obchodních partnerů, z nichž ale každý generuje velký objem…

B2C

Business to Customer. Typ obchodního modelu, kdy firmy prodávají koncovým zákazníkům. Za B2C bývají považovány i obchodní modely, kdy společnosti dodávají maloobchodním spotřebitelům, ale svůj marketing cílí na koncové zákazníky…

Back-end Developer

Vývojář, který se stará o tvorbu technických funkcionalit webu. Nestará se o jeho vizuální stránku (tzv. front-end). Jeho úkolem je například nasazení redakčního systému, vytvoření jednotlivých modulů pro editaci obsahu,…

Back-up

Záloha webu. Dělíme na: pravidelné/mimořádné přírůstkové/kompletní   Většina hostingů provádí kompletní zálohu webu jedenkrát za den a ukládá ji na geograficky oddělené úložiště.

Backdoor

Tzv. zpětná vrátka. Součást aplikace, pomocí které lze jejím tvůrcem, či cizím hackerem, prolomit její zabezpečení a aplikaci ovládnout.

Backlink (zpětný odkaz)

Používá se v rámci SEO. Zpětný odkaz je typ odkazu z externího webu, který odkazuje na námi optimalizovanou webovou prezentaci. Dostatek kvalitních zpětných odkazů může umožnit klientovi zlepšit přirozené pozice…

Boosting

Placená reklama příspěvku na sociálních sítích. Jeho cílem je zvýšit dosah příspěvku, případně jím zasáhnout nové publikum.

Bounce Rate

Míra okamžitého opuštění webových stránek. Člověk se na webu neproklikne na další stránku, či jej opustí do několika málo sekund. Můžeme pomocí ní vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých kanálů, či správnost zacílení…

Break-even Point

Bod zlomu. Používá se především v plánování výroby, ale může být smysluplný i v marketingu. Ukazuje nám, kolik kusů se musí vyrobit/prodat, abychom dosáhli zisku.

Brief

Zadání projektu. Jsou zde popsány cíle produktu, termíny dodání jednotlivých částí a veškeré technické podrobnosti (u webu jeho funkce, u marketingu jednotlivé kanály + jejich cílení).

Call to Action (prvky)

Prvky sloužící k motivaci uživatele, aby provedl námi definovanou konverzní akce (viditelná tlačítka, pop-up okna, viditelný text apod.).

Canva

Nástroj pro tvorbu grafických dokumentů, který mohou využívat i lidé, kteří nejsou grafičtí profesionálové. Jeho velkými výhodami jsou velké množství předpřipravených šablon a jejich jednoduchá editace.

Captcha

Nejčastější typ antispamové ochrany u webových formulářů. Její tradiční verze spočívala v nutnosti opsání kombinace znaků, díky čemuž bylo ověřeno, že odesílatel formuláře je reálný člověk, nikoliv robot. V posledních…

Chatbot

Aplikace umožňující uživateli chat, aniž by na druhé straně stál fyzický uživatel. Chatboti se využívají nejčastěji při technické podpoře, náboru zaměstnanců (velké množství, méně kvalifikované pozice), či při prvotním obchodním…

Cílení (cílová skupina)

Stanovení publika v rámci reklamních systémů, kterému se má zobrazovat námi vytvořená reklama. V závislosti na reklamním systému můžeme cílit buď dle vyhledávaných slov (například zobrazit reklamu na myčky nádobí…

Click-Through-Rate

Míra prokliku = počet zobrazení/počet kliků

Clickjacking

Způsob podvržení obsahu, kdy je návštěvník webu nevědomky přesměrován na jinou webovou prezentaci. Tímto způsobem je podvodně získáván traffic na určité weby, prokliky na placenou reklamu (ze kterých má vlastník…

Cloud

Forma vzdáleného uložení/zpracování dat. Nejznámnější cloudové služby jsou Microsoft Azzure, Google Drive, Amazon Web Services (pro B2B a vývojáře).

CMS

Content Management System (redakční systém). Jedná se o dynamickou webovou aplikací, pomocí které může i laik upravovat obsah na webu. Web postavený na CMS má 2 části – front-end (to,…

Collabim

Česká aplikace používaná pro SEO. Umožňuje sledování vývoje pozic klíčových slov na denní a čtrnáctidenní bázi. Také má funkci pro vyhledávání nových webů pro umístění linkbuildingového obsahu. Umožní také sledování…

Community Management

Druh marketingové komunikace, kdy je cílem zapojit do tvorby obsahu i jeho příjemce. Příkladem bývají například soutěže na Facebooku.

Competitive Intelligence

Zjišťování informací o konkurenci. Přestože existují i některé nelegální metody, většinou CI spočívá v důsledném prohledávání Google (tzv. Google Hacking, kdy je možné pomocí speciálních dotazů zjistit více než při…

Copywriting

Zakázková tvorba profesionálních textů. Na základě zadání a předem definovaného rozsahu je copywriterem sepsán slíbený text. Ten by měl být nejen gramaticky správný, ale jeho jazyk by měl odpovídat cílové…

Cost per Click

Cena za proklik. Používá se především u PPC kampaní. Na základě aukčních mechanismů je stanovena cena, kolik stojí u dané kampaně cena za proklik. Tato cena se obvykle dynamicky vyvíjí,…

Cost per Lead (Cena za konverzi)

Jedna z nejdůležitějších marketingových metrik. Říká nám, jaká byla cena za získání 1 objednávky, poptávky, zaregistrované uživatele (záleží, co klient definuje konverzi). Při prodeji zboží/služeb obvykle platí pravidlo, že cena…

Cost per Millenium/Cost per Reach

Cena za tisíc impresí/zobrazení. Imprese v tomto případě znamená skutečné zasažení uživatele (tj. tisíc uživatelů, kteří vidí reklamu). Zatímco zobrazení znamená pouhé načtení reklamy, kdy jeden uživatel často vidí reklamu…

CRM

Customer Relationship Management. Může se jednat o celkový obchodní model spočívající v rozvoji vztahů se zákazníky, díky kterému je postupně navyšován objem spolupráce. Často však bývá chápán pouze jako aplikace,…

CSS

Značkovací jazyk, pomocí kterého se při kódování vytváří vzhled webových stránek. Umožňuje nám určit vzhled a pozici jednotlivých HTML značek.

Databáze

Serverová aplikace umožňující webové aplikaci ukládat data, která mohou být opakovaně využita. Díky využití databáze je možné dynamicky generovat nové podstrany webu bez nutnosti umět programovat. Citlivé údaje v databázi…

DDoS útok

Distributed Denial of Services. Druh kybernetického útoku spočívající v přehlcení webu extrémním množstvím odeslaných požadavků (refresh stránky, pokus o odeslání formuláře apod.).

Demografické cílení

Cílení na základě chování uživatelů a jejich příslušnosti k určitým skupinám obyvatelstva (například studenti, matky na rodičovské dovolené). Používá se především u reklam na sociálních sítích.

Desktop

Zobrazení webu/aplikace na stolním počítači/notebooku.

Digitální agentura/digitální marketing

Agentura/marketing zaměřující se především na online kanály.

Direct Marketing

Marketing spočívající v přímém oslovení. Může se jednat například o cold-cally, oslovení v obchodě (například ochutnávky), podomní prodej, oslovení decision-makera na LinkedInu, odeslání dopisu.

Doména

Internetová adresa firmy (například arrivals.cz). Používá ji firma jako identifikátor svých online aktivit (webové stránky, e-mailové adresy). Na doménu se váží tzv. DNS (doménové záznamy), které říkají, z jakých serverů…

Doodly

Webová aplikace pro tvorbu krátkých animovaných videí. Její obsluhu zvládne i laik. Video lze doprovodit mluveným komentářem.

Drobečková navigace

Prvek webu umožňující nám vracet se na vyšší úrovně webu. Bývá obvykle k nalezení v jeho horní části (například Hlavní strana – Služby – Správa PPC).

Drupal

Jeden z redakčních systémů. V České republice je využíván poměrně okrajově.

DTP

Sazba tiskových dat. Pomocí online programu jsou vytvářeny tiskové dokumenty (brožury, roll-upy, vizitky). K těm jsou přidána tisková data, která pomohou tiskárně určit, jak má nastavit okraje tisku apod.

E-commerce

Prodej zboží/služeb přes internet. V případě prodeje zboží se webová aplikace nazývá e-shop. U prodeje služeb většinou funguje při online prodeji obchodní model Software as a Service (SaaS).

E-mailing

Druh marketingu, kdy jsou potenciální zákazníci oslovování pomocí obchodních e-mailů (newsletterů). V jeho rámci řešíme sběr databáze (nemá smysl odesílat newsletter na 10 lidí, zároveň zákonná pravidla pro sběr kontaktů…

ERP (ekonomický software)

Systém na plánování podnikových zdrojů. Obvykle jsou v něm ukládány informace o zaměstnancích, skladových zásobách, objednávkách apod. Bývá používán jako podklad pro účetnictví. U větších e-shopů se řeší integrace s…

Evaluace kampaní

Vyhodnocení kampaní. Porovnávající se investované náklady a dosažený výsledek, stejně jako vývoj sledovaných metrik od minulé evaluace (průměrná CPC a CPL, bounce rate apod.).

Event Marketing/Management

Způsob budování značky a oslovení potenciálních klientů prostřednictvím organizace fyzických událostí.

Facebook Ads

Reklamní systém Facebooku. Kromě reklam na Facebooku na něm můžete nastavit i reklamní kampaň na Instagramu.

Feed

Datový soubor (obvykle ve formátu XML), který nám předává sérii informací. Bývá používán například u e-shopů, kde napojujeme produktový feed (souhrn produktů v e-shopu) na reklamní systémy (třeba v případě…

Fotobanka

Webová stránka s možností bezplatného stažení/zakoupení fotek a videí. 

Framework

Soubor technologií, postupů a předpřipravených aplikací, který nám usnadňuje určitý proces (tvorba strategie pro klienta, vývoj webové aplikace).

Front-End Developer

Také nazývaný kodér. Je to druh vývojáře zabývající se převážně tou částí webu, která je viditelná běžnému návštěvníkovi (tzv. front-end). Jeho úkolem je tuto část webu nastylovat dle schválené grafiky,…

FTP

File Transfer Protocol = protokol pro přenos souborů. Obvykle však bývá pod pojmem FTP míněno i uložiště, kam se touto formou data nahrávají.

Full-Stack Developer

Vývojář řešící back-end i front-end webu.

GDPR

General Data Protection Regulation = Všeobecné nařízení (EU) o ochraně osobních údajů. Nařizuje, jak může být v případě občanů EU nakládáno s jejich osobními údaji. Reguluje jejich sběr, zpracování i…

Glami

V České republice populární srovnávač výrobků z módních e-shopů. Oproti Heuréka.cz se méně zaměřuje na cenu a více na vizuální styl výrobku.

Google Ads

Reklamní systém Google. Kromě běžných reklam ve vyhledávacích sítí a remarketingu se prostřednictvím něj spravují například reklamy v obsahové síti (bannery na určitých webech), reklamy na YouTube, v aplikaci Waze,…

Google Analytics

Analytická aplikace Google shrnující chování návštěvníků na webu. Můžeme si v ní nastavit cíle (odeslání formuláře, objednávky) a sledovat jejich úspěšnost dle jednotlivých kanálů, zařízení, zemí apod. U e-shopů umí…

Google Business

Možnost, jak prezentovat na Google svou firmu. U firem zaregistrovaných v tomto systému mohou jejich zákazníci psát recenze na danou firmu. Zároveň se jedná o podpůrný faktor v rámci SEO.

Google Data Studio

Platforma Google pro prezentaci dat z několika různých systémů. Využíváme například pro přehledné online reporty marketingových kampaní.

Google Maps

Mapy od Google. Používají se jako výhradní podklad pro webové stránky. Při správné práci s API je lze libovolně obarvit, upravit způsob jejich zobrazení a vložit do nich vlastní značky.

Google Merchant (Nákupy Google)

Médium, které je součástí Google Ads. Je hodně podobné vyhledávací síti, protože se také zobrazuje po zadání určitého klíčová slova. Po zadání klíčového slova (například “notebooky acer” se v horní…

Google PageSpeed

Nástroj Google pro stanovení rychlosti načtení stránek. Odlišuje načtení stránky na desktopu (stolní počítač, notebook) a mobilním telefonu. Ukazuje prvky webu, které nejvíce prodlužují načítání, a proto se používá při…

Google Search Console

SEO nástroj od Google umožňující lepší indexaci webu. Správce webu do něj nahraje sitemap (mapu stránek) webu, díky čemuž je pro Google snazší web zaindexovat. Zároveň dává správci webu informace,…

Google Tag Manager

Správce značek Google. Univerzální značka na webu, která umožní načtení dalších měřících značek (Facebook pixel, remarketingový kód Google Ads, Smartlook apod.) do ní vložených (funguje jako takový trychtýř).

Google účet

Jednotný účet používaný pro všechny Google služby (Gmail, Google Drive, Google Calendar apod.). Umožňuje také přihlášením k externím službám, které využívají Google autentizaci.

Grafický návrh webu

Používá se u webů vytvořených na míru. Alespoň u nejdůležitějších stránek bývá navrhnut jejich vzhled. Slouží jako podklad pro kódování webu, kdy se web rozřeže na malé kousky a následně…

H1, H2, H3 atd.

Označení pro nadpisy webu. Číslo za písmenem H značí, jaké úrovně je nadpis. Nadpis 1. úrovně (H1) musí být vždy jen jeden (značí nám název stránky). Ostatních nadpisů může být…

Heuréka

Populární český cenový srovnávač. Umožňuje u daného zboží porovnávat cenové nabídky e-shopů. Zároveň jeho uživatelům zasílá po nákupu dotazník pro sběr zpětné vazby. U cenově konkurenceschopných e-shopů se může jednat…

Hosting

Umístění webové prezentace/e-mailů apod. Ty mohou být umístěni na vlastní, či sdílený server.

HTML

Hypertext Mark-up Language (hypertextový značkovací jazyk). Jedná se o značkovací (nikoliv programovací jazyk) pro zobrazování webových stránek a jejich prvků. Obvykle se používá společně s CSS, které je použito pro…

HTTP/HTTPS

Protokoly pro načtení webových stránek. HTTPS je navazující protokol na HTTP, který šifruje veškerá spojení, a tím zabraňuje jejich rozluštění třetí stranou. U některých typů služeb bývá již de facto…

Hypertext/hyperlink

Text obsahující proklikatelné odkazy (hyperlinky). Obvykle se jedná o webovou stránku, ale hypertextový může být například i PDF dokument.

Imprese

1 zasažený uživatel. Oproti zobrazení může být každý uživatel zasažen jen jednou. Základní jednotkou je Cost per Reach (cena za 1 000 impresí).

Inbound

Způsob B2B marketingu/obchodního modelu, kdy většina obchodních příležitostí přijde formou poptávky od potenciálního klienta. Firma využívající outbound marketing obvykle investuje vysoké sumy do svého marketingu a používá propracované CRM systémy…

Influencer

Veřejně známá osobnost využívající svého vlivu k propagaci určitého produktu, značky, či služby. Díky svému dosahu dokáže oslovit velké množství relevantní cílovky (vybereme-li influencera správně). Podmnožinou influencera je microinfluencer, který…

Instagram

Sociální síť vlastněná Facebookem (je s ním velmi propojená) na prezentaci vizuálního obsahu (fotografie, videa, infografiky). Má 2 hlavní formáty obsahu – timeline a stories (na výšku zobrazený interaktivní obsah,…

Internet Explorer

Dříve nejpopulárnější prohlížeč webových stránek. Jeho autorem je Microsoft, takže byl instalován na drtivé většině instalací operačního systému Windows. U webových vývojjářů byl tento prohlížeč po většinu času extrémně nepopulární,…

Joomla

Open-source redakční systém pro tvorbu webových prezentací. V České republice užíván relativně okrajově.

Knihovna

Soubor předpřipravených kusů zdrojového kódu, které mohou být použity při vývoji webových stránek, či aplikace. Umožňují je rozšířit o různé funkce, aniž by tyto funkce musely být programovány od základu.

Kód

Zápis programovacích a značkovacích instrukcí umožňující interpretaci programu/webové stránky.

Kodér

Jiné označení pro front-end developera. Stará se o front-end, tj. tu část webu, která je přístupná pro běžného návštěvníka.

Konverze + konverzní poměr

Konverze = dosažení určitého cíle (nákup, odeslání poptávkového formuláře, registrace do systému apod.) Konverzní poměr = počet konverzí/počet přivedených návštěvníků na web

Kotva

Označení části stránky (například) nadpisu, na kterou je možné směřovat samostatný odkaz. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován přesně na tu část stránky, kde se kotva nachází.

KPI

Key Performance Indicators = klíčové ukazatele výkonnosti. Používá se při managementu lidí, plánování kampaní. Pomocí co nejvíce kvantifikovatelných cílů určíme hodnotu hlavních ukazatelů (například počet objednávek), jejíž míra plnění bývá…

Kredit (reklamních kampaní)

Část rozpočtu reklamních kampaní, která je hrazena přímo provozovateli využitého reklamního systému (Google Ads, Sklik, Facebook Ads, Adform apod.).

Licence (licenční klíč)

Oprávnění užívat duševní vlastnictví (software, webová aplikace) v rozsahu a dle pravidel stanovených vydavatelem licence.

Linkbuilding

Proces budování zpětných odkazů. Zpětné odkazy z kvalitních zdrojů zvyšují z pohledu vyhledávačů relevanci webu, a tím i jeho organické pozice.

LinkedIn + LinkedIn Ads

Profesně zaměřená sociální síť. Využívá se především v B2B marketingu a náboru zaměstnanců. Má svůj propracovaný reklamní systém, který umí cílit převážně dle pracovních kritérií (pracovní pozice, míra seniority apod.).

Mediální agentura

Agentura, která zprostředkovává svým klientům, nákup mediálního prostoru (reklama v TV a rádiu, inzerce v novinách).

Meta-popisek a meta-titulek

Značky umožňující nám ovlivnit, jak se bude stránka vypisovat ve vyhledávačích a na sociálních sítích. Atraktivními meta-titulky a popisky sice nezvýšíme organické pozice webu, ale můžeme zvýšit míru prokliku oproti…

Microsite

Web sloužící za účelem prezentace konkrétního produktu společnosti, nikoliv k prezentaci společnosti celé.

Mindmapa (myšlenková mapa)

Způsob grafického zpracování informací. Informace jsou zanášeny do jednotlivých bublin, které jsou spolu graficky propojeny dle jejich hierarchie.

Normostrana

Základní jednotka pro copywriting. 250 slov.

Open-Rate

Míra otevření. Používá se především u e-mailingu.

Open-Source

Aplikace s otevřeným zdrojovým kódem. Tento zdrojový kód je možné upravovat a dále šířit za podmínek dané licence (obvykle GNU-GPL).

Organic

Zdroj návštěvnosti, viditelnosti webu, který není “placený”. To znamená, že je zobrazen na základě relevantnosti, nikoliv na základě toho, že si tam někdo zaplatil reklamu.

Outbound

Forma marketingu/obchodního modelu, kdy je většina obchodní aktivity iniciovány ze strany dodavatele (tj. sám proaktivně osloví své potenciální klienty).

Parkování domény

Proces, při kterém vlastník zakoupí doménu (například, aby mu ji nikdo “nevyfoukl”), ale aktivně na ni neprovozuje žádný obsah, ani k ní nemá zřízený hosting.

Páteřní síť

“Hlavní síť internetu”. Zprostředkovává internetové propojení České republiky se světem. V případě hostingu je doporučeno hostovat v datových centerech, které jsou připojeny k páteřní síti, kvůli zajištění adekvátní odezvy serveru…

Penalizace

Znevýhodnění, či dokonce smazání/skrytí určitého webu/uživatelského účtu. V marketingu se s ním setkáváme především v SEO, kde mohou být podnikatelé penalizováni za nevhodné SEO techniky (například nákup domén na odkazových…

PHP

Programovací jazyk pro webové aplikace. V České republice je suverénně nejrozšířenější (například v porovnání s konkurenčním ASP). Obsahuje velké množství frameworků a jeho použití je bezplatné.

PPC & PPC specialista

Pay per Click kampaně (Google Ads, Sklik, Facebook Ads). U těchto kampaň bývá placeno za každý proklik z reklamního inzerátu (proto se těmto formám kampaně říká výkonnostní marketing). O tyto…

PR

Public Relations. Proces budování vztahů s veřejností a posilování pozitivního vnímání značky.

Produkce a post-produkce

Tvorba obsahu a jeho následný střih.

PSD

Formát programu Adobe Photoshop. Slouží především k ukládání grafických souborů. Umožňuje pracovat s vektorovou grafikou a vrstvami.

Rastr

Typ grafiky, která svým zvětšováním snižuje svou kvalitu (například soubory PNG, JPG, GIF apod.).

Referral

Používá se v Google Analytics. Označuje zdrojový web, ze kterého přišel návštěvník na váš web.

Remarketing

Formát PPC kampaně, při kterém je reklama zobrazována lidem, kteří již navštívili webové stránky inzerenta, či nějak interagovali s jeho reklamou.

Reporting

Předávání informací o průběhu marketingové kampaně.

RTB

Real Time Bidding. Způsob marketingové kampaně, kdy probíhá v reálném čase dražba o reklamní prostory. Příkladem RTB systému je například Adform používaný na mnoha českých zpravodajských webech.

SaaS

Software as a Service. Obchodní model, při kterém je software nabízen jako služba. Obvykle bývají jeho hlavní komponenty umístěné na cloudovém serveru.

Safari

Webový prohlížeč na OS X a iOS. Vývojáři není příliš oblíben pro své nestandardizované vykreslovací jádro.

Sales Funnel

Proces obchodního plánování, kde je formou trychtýře znázorněno postupné “odpadávání” kontaktů (100 kontaktů oslovíme, s 20 si domluvíme schůzku, 10 pošleme nabídku, 5 ji akceptuje a nakoupí od nás).

See-Think-Do-Care

Schéma pro plánování kampaní. Nejprve je třeba potenciálního zákazníka zaujmout (fáze See), následně ho donutit přemýšlet o možnosti nákupu u nás (fáze Think). Pak jej přesvědčit, aby nákup uskutečnil (fáze…

SEO

Optimalizace pro vyhledávače. Snažím se usilovat o viditelnost v rámci tzv. organického (neplaceného) vyhledávání, kde bývají pozice řazeny na základě domnělé relevantnosti. Cílem SEO je přesvědčit algoritmus vyhledávače, že jsme…

Server

Nadprůměrně výkonný počítač (především velikost a počet pevných disků, RAM) sloužící pro ukládání dat (hosting) a komunikaci s ostatními připojenými počítači.

Shoptet

Česká SaaS platforma pro tvorbu e-shopu. Umožňuje naklikat si e-shop na předpřipravených šablonách, který obsahuje nejčastěji žádané e-commerce funkce. Za provoz e-shopu se platí pronájem (na měsíční/roční bázi).

Sitemap (mapa stránek)

Soubor ukazující strukturu stránek na něm a vazby mezi nimi. Může být přínosný pro lepší indexaci stránek, migraci obsahu, či jen kontrolu webu.

Smartlook

Český SaaS nástroj umožňující pořizování nahrávek uživatelů, jak prohlíží web, a tvorbu kumulovaných heatmap (tepelná mapa stránky ukazující, kolik lidí kam kliká a kam scrolluje).

SQL

Standardized Query Language – standardizovaný soubor příkazů pro správu databází. Umožňuje nám vytvářet nové tabulky, mazat data apod. U webových stránek díky němu můžeme zaznamenávat potřebná data.

SQL injection

Jeden z nejčastějších hackerských útoků na webové stránky. Do URL adresy, či textového pole se umístí SQL příkaz s cílem prolomit zabezpečení webu a vypsat z databáze veřejně nedostupné informace…

Ticketovací systém

Systém na zadávání požadavků (ticketů). Každý ticket je přidělen odpovědnému pracovníkovi, který je zodpovědný za jeho provedení. Systém má obvykle podobu webové aplikace.

TikTok

Sociální síť zaměřená především na teenagerské publikum. Tvůrci (nazývaní tiktokeři/museři) zde publikují krátký videoobsah na výšku s různým zábavnými filtry (například lipsync známých písniček). Sociální síť je téměř výhradně používána…

Tisková data

Úprava grafických souborů před tiskem (jsou do nich vloženy speciální značky ukazující tiskárně, jak je má tisknout).

Top of Mind

První značka, která při spotřebitelském výzkumu, napadne dotazovaného při zmínění určité spotřebitelské kategorie (například slazené nápoje = Coca-Cola, sociální síť = Facebook).

Tracking

Procesy pro zpětnou kontrolu zadaných úkolů a pracovního vytížení zaměstnanců.

Twitter

Sociální síť určená pro publikaci krátkých aktuálních sdělení.

UX

User-experience = uživatelský zážitek. Disciplína, při které se řeší návrh/optimalizace uživatelského rozhraní, aby bylo co nejvíce přátelské k uživatelům a plnilo cíle webu/aplikace (zdůrazňovalo klíčové prvky apod.).

Vendor Lock

Závislost klienta na konkrétním dodavateli (užití technologie, ke které nemá zdrojové kódy/nikdo jiný s ní není ochotný pracovat).

Verzování

Automatické ukládání předešlých verzí stránky, zdrojového kódu apod. Původní verze lze obvykle velmi rychle obnovit.

Vodopádový vývoj

Vývoj webu/aplikace s přesně daným zadáním a rozfázováním na jednotlivé etapy. Obvykle bývá rychlejší, levnější, s méně riziky, ale hůře reflektuje měnící se trendy a adaptuje nové nápady než agilní…

Vývojové prostředí (dev)

Prostředí, na kterém je připravena aplikace, před ostrým spuštěním. Obvykle je omezena jeho přístupnost. Hodí se především při redesignu webových stránek, aby současná verze webu běžela, dokud není připraven web…

Wireframes

“Drátěný” model stránek. Ukazuje nám rozvržení jednotlivých stránek, funkcí na nich a jejich vzájemných vazeb. Používá se u webů s grafikou na míru, kde si díky nim můžeme v rané…

WordPress

Nejrozšířenější redakční systém na světě. Díky své škálovatelnosti umožňuje vytvářet malé i velké weby (například web Bílého domu apod.). Má velké množství předpřipravených externích komponent (plug-inů), stejně jako je poměrně…

Založení kampaní

Proces na začátku kampaní, kdy jsou založeny/převzaty reklamní účty a Google Analytics (v těch by měla proběhnout zároveň kontrola měření), je nastavena platba za kredit a vytváří se první verze…